Na mijn studie MO-Pedagogiek met differentiatie Onderwijskunde aan de VU te A’dam werkte ik acht jaar als docent Verpleegkunde (onder andere in het AMC te A’dam) en tien jaar als docent Onderwijskunde aan de Lerarenopleiding Verpleegkunde. Hiernaast studeerde ik Opleidingskunde aan de Universiteit Utrecht en werkte ik ook als onderwijskundig adviseur bij de Hogeschool van Utrecht (tot 2000).

In 1997 ben ik met mijn eigen adviesbureau Onderwijs & Advies gestart dat cursussen, workshops en lezingen in werk/stagebegeleiding, studieloopbaanbegeleiding, coachen, communicatie, conflicthantering, reflectie, intervisie, portfolio, activerende werkvormen en reflectiewerkvormen in de gezondheidszorg verzorgt.

Daarnaast heb ik zeer uiteenlopende projectopdrachten uitgevoerd -zowel binnen de Hogeschool van Utrecht als daarbuiten- zoals:

 • Ontwerp curriculum en programma’s Physician Assistent (functiegerichte pilot UMC) 2001
 • Projectplan brede opleiding Physician Assistent Academie Gezondheidszorg Utrecht 2001
 • Projectplan en curriculum Masters Verloskunde Academie Gezondheidszorg Utrecht 2002
 • Curriculum en modulen Post HBO-opleiding Diabetesverpleegkundigen HvU 2002
 • Curriculum en modulen Praktijkondersteuner Huisarts HvU 2002
  Ondersteuning bij accreditatie-traject Master Medical Imaging en Radiation Oncology INHOLLAND Haarlem 2003
 • Projectplan PA INHOLLAND Haarlem 2003
 • Zelfevaluatierapport MBRT INHOLLAND Haarlem 2003
 • Zelfevaluatierapport Laboratoriumopleidingen INHOLLAND Alkmaar 2003
 • Onderwijsblokken PA AGU/UMC/HAN 2003-2005
 • Advisering Physician Assistent Utrecht 2003-2005
 • Blauwdruk Physician Assistent Utrecht 2006
 • Accreditatie Physician Assistent Utrecht 2006

Publicaties

Sinds twintig jaar beslaat het grootste deel van mijn werk het schrijven van artikelen, columns en boeken.

Opdrachtgevers

 • Hogeschool van Utrecht
 • Hogeschool van Amsterdam (voormalig Anna Reijnvaanschool AMC)
 • Hanzehogeschool Groningen
 • MBRT Hogeschool Haarlem
 • MBRT Hogeschool INHOLLAND
 • Haagse Hogeschool
 • Fontys Hogeschool
 • Academie Gezondheidszorg Utrecht
 • Vrije Universiteit
 • Bloedbank
 • Ambulancezorg

Verder incompany bijscholingen voor werkers in de gezondheidszorg in het hele land: in academische en regionale ziekenhuizen zoals UMC Utrecht, LUMC Leiden, AvL A’dam, AMC A’dam, Isalaklinieken Zwolle, Ziekenhuis Deventer.

Overige werkzaamheden en hobbies

Onderwijskundige ondersteuning en persoonlijke coaching.

Onderwijskundig betrokken bij de ontwikkeling van een landelijke richtlijn voor strijkers, onderzoek naar de doorstroming van jeugd in de FASO-orkesten en leerplan met examens voor strijkers (zie onder FASO-Jeugdbeleid)l

Voorzitter FASO a.i. (Federatie van Amateur Symfonie- en strijkorkesten) met portefeuille jeugdbeleid www.faso.eu (zie ook onder FASO-jeugdbeleid).

Speelt viool in het Toonkunstorkest Bussum en ontwikkelt jeugdbeleid voor Toonkunst Bussum (Kinderconcerten en Toonkunst Jeugd Strijkorkest) zie www.toonkunstbussum.nl en onder Jeugdbeleid.

Bekijk het FASO Leerplan en examens voor strijkers.