Onderwijs en bijscholing

Mijn onderwijskundig adviesbureau heeft in de afgelopen 20 jaar uiteenlopende opdrachten uitgevoerd, van kortdurende, kleine opdrachten (zoals het verzorgen van een bijscholing, een cursus, workshop of lezing en diverse schrijfopdrachten) tot langdurig projectwerk zoals het vernieuwen of ontwerpen van curricula en begeleiding bij die curriculumherziening. De mogelijkheden van dit moment richten zich echter vooral op de onderstaande onderwerpen.

Cursussen

De cursussen kunnen over dezelfde onderwerpen gaan als bij de workshops zijn beschreven of een verzameling van deze onderwerpen bevatten, maar ze duren in ieder geval langer dan een dagdeel.

De cursus werk/stagebegeleiding die inmiddels op meer dan 20 verschillende lokaties in Nederland is uitgevoerd in uiteenlopende versies (van twee dagdelen tot vier dagen) bestaat uit activiteiten die bij de verschillende begeleidingsfasen horen; zoals beginsituatie, motivatie, leerstijlen, leerdoelen en leeractiviteiten, communicatie en feedback, gespreksvoering zoals introductiegesprek, coachings gesprek, probleemgesprek, slecht nieuwsgesprek en beoordelingsgesprek. Ook intervisie, reflectie en een coachende aanpak van begeleiding komt aan de orde.

Cursussen voor werkbegeleidersVerder is er ook een cursus competentieleren voor docenten ontwikkeld. Hier kunt u een cursus bekijken.

Zie ook over de cursus in Gezondheidsplein Hanzehogeschool april 2009. Voor andere informatie en uitgebreid cursusmateriaal + reader contact@wilmavanderheide.nl

Workshops

In een workshop wordt het gekozen onderwerp zodanig uitgediept dat het eigen leervermogen en de zelfwerkzaamheid van de cursist gestimuleerd wordt. Er wordt ook directe aansluiting bij de praktijk gezocht. Activerende werkvormen zoals casus, discussie, rollenspel, spelvormen, oefenen met video, presentatie etc. staan hierin centraal. Het gaat vooral om zelf doen!

Een workshop kan een of twee dagdelen duren.

De meest voorkomende onderwerpen tot nu toe zijn: competentieleren, studieloopbaanbegeleiding, motivatie, leerstijlen, communicatie, feedback, beoordelen, toetsen, assertiviteit, conflicthantering, portfolio. reflectie, coachen, activerende werkvormen. discussietechnieken, omgaan met nieuwe media, leren presenteren, een les opzetten, vergaderen.

De workshops reflectie, portfolio, activerend leren, coachen, studieloopbaanbegeleiding en schrijven zijn gebaseerd op de boeken die ik (mee) geschreven heb.

Download voorbeeld workshops.

Specifieke scholingsvraag

Vrijwel ieder jaar worden er nieuwe scholingsvragen gesteld. Mogelijk zit ook jouw scholingsvraag nog niet in het hier beschreven aanbod.  Bel of mail die vraag.

Hoe werkt het?  Maatwerk is de grote uitdaging! Er zijn diverse mogelijkheden:

 • Een referaat en/of korte demonstratie van modellen, methoden en middelen die er over het desbetreffende onderwerp bestaan
 • Scholing reflectie en reflectiewerkvormen
 • Scholing Efficient vergaderen
 • Hulp bij een artikel schrijven
 • Een workshop, waarin oefening centraal  staat
 • Een cursus, waarin de cursist het/de desbetreffende onderwerp(en) in de volle breedte leert verkenne
 • Coaching on-the-job, bijvoorbeeld bij de begeleiding van leerlingen/studenten/ cursisten (zie ook de voorbeelden onder coaching)
 • Samenstellen van een portfolio
 • On-line begeleiding

Op maat betekent ook:

 • Rekening houden met persoonlijke scholingsbehoefte c.q. met de typische scholingsbehoefte van werkplek of team
 • Rekening houden met plaats en tijd (ook ’s avonds cursus is mogelijk).
 • Rekening houden met de budgettaire mogelijkheden (denk aan de mogelijkheid van incompany scholing op de eigen werkplek. Dit bespaart veel reistijd en geld). Dit eerste overleg is vanzelfsprekend altijd geheel vrijblijvend.