Dit boek beschrijft niet alleen de theorie over reflecteren en over leerprocessen(zoals leerstijlen, leren van fouten etc.), het biedt ook reflectiemodellen en werkvormen. De werkvormen bieden de mogelijkheid om actief te oefenen en zodoende te leren om het eigen verpleegkundige handelen steeds beter inhoud te geven. Hierbij wordt naast het handelen ook ruimschoots aandacht besteed aan het nadenken over de eigen gedragingen, gevoelens en het maken van keuzes.

Wijzigingen t.o.v. oude druk

  • de theorie over reflecteren is deels aangepast;naast modellen en methoden zijn nu ook werkvormen met oefeningen beschreven;
  • er zijn stappenplannen beschreven die als hulpmiddel gebruikt kunnen worden bij het individueel en/of gezamenlijk reflecteren;
  • de praktijkvoorbeelden zijn geactualiseerd en hebben nu meer betrekking op actuele onderwerpen binnen de algemene, geestelijke en maatschappelijke gezondheidszorg;
  • verschillen tussen evalueren en reflecteren worden vaker beschreven;er is meer toelichting op de praktijkvoorbeelden;
  • het hoofdstuk Ethische reflectie is deels herzien.

Daarnaast kunnen opdrachten gebruikt worden bij workshops over reflecteren. De werkvormen bieden handvatten om op speelse en creatieve wijze te reflecteren. Op de aanvullende methodesite (www.reflecteren.boom.nl) kan de student uitgewerkte werkvormen vinden.

Vraag nu een docentexemplaar aan.
Wanneer u nu op onze website een docentexemplaar  aanvraagt, krijgt u bij verschijning het boek direct toegestuurd.

 N.B. De eerste druk van Reflecteren blijft beschikbaar tot 1 juli 2014.