Reflecteren is een begrip dat verbonden is met de verpleegkundige beroepsuitoefening. Reflecteren doe je niet zo maar; er is een aanleiding voor. Veelal is dit een betekenisvolle gebeurtenis; een situatie die je hebt meegemaakt en waar je bewust over nadenkt. Door te reflecteren leer je het eigen handelen beter te doorgronden en hiervan te leren. Reflecteren leidt tot de ontwikkeling van een kritische, analytische verpleegkundige. Hierdoor draag je bij tot de verdere professionalisering van de verpleegkundige beroepsuitoefening. Reflecteren kun je individueel doen, op elk moment en op elke plaats. Je kunt dit ook samen met anderen doen bijvoorbeeld als onderdeel van het werk en/of tijdens intervisiebijeenkomsten.

Dit boek beschrijft niet alleen de theorie over reflecteren en over leerprocessen (zoals leerstijlen, leren van fouten etc.), het biedt ook reflectiemodellen en werkvormen voor reflectie om actief na te leren denken over je ervaringen, handelen, gedrag, gevoelens en keuzes in je beroepsuitoefening.

Doelgroep

Reflecteren op het eigen handelen is een mbo- en hbo-competentie. Dit boek is bedoeld voor verpleegkundigen in opleiding en verpleegkundigen die reeds werkzaam zijn in de praktijk. Ook biedt het vele handvatten voor docenten, praktijkopleiders en werkbegeleiders.
De vele praktijkvoorbeelden maken dit boek tot een reëel praktijkboek.

Download: voorbeelden