Welkom

Onderwijs Advies Bussum verzorgt cursussen en workshops werkbegeleiding, studieloopbaanbegeleiding, motiverend leren, leerstijlen, activerende werkvormen, communicatie, reflectie, intervisie.

Wilma van der Heide

In 1997 ben ik met mijn eigen adviesbureau Onderwijs & Advies gestart dat cursussen, workshops en lezingen in werk/stagebegeleiding, studieloopbaanbegeleiding, coachen, communicatie, conflicthantering, reflectie, intervisie, portfolio, activerende werkvormen en reflectiewerkvormen in de gezondheidszorg verzorgt. Lees verder…

Welkom

Welkom op Wilma van der Heide.nl. Op deze website vindt u alle informatie over mijn persoon en mijn werk. De kern van mijn werk is het geven van ‘Advies’, in de meest ruime zin van het woord. Lees verder…

Bijscholing

ConactMijn onderwijskundig adviesbureau heeft in de afgelopen 20 jaar uiteenlopende opdrachten uitgevoerd, van kortdurende, kleine opdrachten tot langdurig projectwerk zoals het vernieuwen of ontwerpen van curricula en begeleiding bij die curriculumherziening. Lees verder…

Publicaties

Hier vindt u een overzicht van mijn boeken.  Een aantal van deze boeken worden gebruikt in de workshops en cursussen. In sommige boeken kunt u een inkijkje maken (downloads), maar u kunt ook ten allen tijde in goed overleg meer inhoudelijke informatie opvragen. Lees verder…

Activerende didactiek

Alle docenten die lesgeven in het hbo moeten aan de Basiskwalificatie Didactische Bekwaamheid voldoen.

Reflecteren voor paramedici

Dit boek is bedoeld voor paramedici in de praktijk en in opleiding. Reflecteren krijgt meer body als je dit op verschillende niveaus en op meerder manieren kunt doen.

Reflecteren (2e druk)

Dit boek beschrijft niet alleen de theorie over reflecteren en over leerprocessen(zoals leerstijlen, leren van fouten etc.), het biedt ook reflectiemodellen en werkvormen.

Reflecteren: Handvatten voor verpleegkundigen

Reflecteren is een begrip dat verbonden is met de verpleegkundige beroepsuitoefening.

Portfolio in de verpleegkunde

Competentiegericht onderwijs is onlosmakelijk verbonden met het werken met portfolio’s.

Het gaat steeds beter! Activerende werkvormen voor de opleidingspraktijk.

Als het om onderwijs en opleiden gaat, kan over veel zaken verschil van mening bestaan, maar over één ding zijn docenten het roerend eens: deelnemers leren pas als ze iets doen. Niemand waait iets aan. Wie iets wil leren, ontkomt er niet aan inspanningen te leveren.

Haal het beste uit jezelf! Verhoog je persoonlijke effectiviteit. Deel 1: Communiceren, samenwerken en professionaliseren

Hoe kun je werken aan je persoonlijke ontwikkeling en professioneel handelen en hoe leer je om te gaan gaan met stress en tijdsdruk? Hoe kun je gesprekken voeren en beter samenwerken in je regiegroep? Allemaal vragen die in dit boek aan de orde komen.

Haal het beste uit jezelf! Verhoog je persoonlijke effectiviteit. Deel 2: Organiseren, zelfmanagement en profileren.

Deel 2 van dit tweeluik ‘Haal het beste uit jezelf’gaat over organiseren, zelfmanagement en profileren. Met behulp van dit deel kunnen studenten deze algemene competenties vergroten.

Haal het beste uit je zelf! Activerende werkvormen voor inspirerende bijeenkomsten. Deel 1: Communiceren, samenwerken en professionaliseren

Door het digitaal portfolio waarin de student zijn eigen ontwikkeling van competenties kan bewijzen, leent het studentenboek zich bij uitstek voor zelfstandig werken, werken in de regiegroep en voor studieloopbaanbegeleiding. 

Activerend opleiden

Het uitgangspunt van ‘Activerend opleiden’ is het verhogen van de kwaliteit en daarmee het rendement van onderwijs door docenten te inspireren.

Wilma wist mensen overal actief in mee te nemen.

Een tevreden klant

Leuke afwisseling met video, spel en theorie!

Een tevreden klant

Wilma vertelde goed en gebruikte ook haar eigen ervaringen.

Een tevreden klant

Hier kan ik mee aan de slag.

Een tevreden klant