Het uitgangspunt van ‘Activerend opleiden’ is het verhogen van de kwaliteit en daarmee het rendement van onderwijs door docenten te inspireren.

De didactische visie op hoe goede leerresultaten behaald kunnen worden berust op zeven pijlers: werken vanuit een fundament, gebruik maken van breinprincipes, aansluiten bij leerstijlen, variatie in werkvormen, motiveren en stimuleren, benutten van verschillen en toetsen van resultaten.

Het boek is in eerste instantie geschreven voor hbo en mbo docenten maar daarnaast kunnen ook docenten uit het voortgezet- en basisonderwijs, trainers, facilitatoren, bedrijfsopleiders, praktijkopleiders, studieloopbaanbegeleiders, mentoren, coaches en docenten betrokken bij volwasseneneducatie inspiratie opdoen voor hun lessen en trainingen.

De competenties waaraan gewerkt wordt, zijn: ontwikkelen, lesgeven, begeleiden, toetsen en professionaliseren.

 

L. Bijkerk, W. van der Heide | Boek | 1e druk | 08-08-2012 | 9789031388424 | € 44,95

NU BESTELLEN