Activerende didactiek

Alle docenten die lesgeven in het hbo moeten aan de Basiskwalificatie Didactische Bekwaamheid voldoen. Uitgangspunt van dit boek is de didactische visie die ook beschreven is in ons boek Activerend Opleiden . Dit boek helpt  je in te spelen op de verschillen tussen...

Reflecteren voor paramedici

Dit boek is bedoeld voor paramedici in de praktijk en in opleiding. Reflecteren krijgt meer body als je dit op verschillende niveaus en op meerder manieren kunt doen. Alleen of met anderen, mondeling of schriftelijk, systematisch of spontaan. Tijdens je werk, daarna...

Reflecteren (2e druk)

Dit boek beschrijft niet alleen de theorie over reflecteren en over leerprocessen(zoals leerstijlen, leren van fouten etc.), het biedt ook reflectiemodellen en werkvormen. De werkvormen bieden de mogelijkheid om actief te oefenen en zodoende te leren om het eigen...

Reflecteren: Handvatten voor verpleegkundigen

Reflecteren is een begrip dat verbonden is met de verpleegkundige beroepsuitoefening. Reflecteren doe je niet zo maar; er is een aanleiding voor. Veelal is dit een betekenisvolle gebeurtenis; een situatie die je hebt meegemaakt en waar je bewust over nadenkt. Door te...

Portfolio in de verpleegkunde

Competentiegericht onderwijs is onlosmakelijk verbonden met het werken met portfolio’s. Portfolio helpt de lerende persoon op een zelfstandige manier aan zijn competenties te werken en sluit daarmee naadloos aan op de trend van een leven lang leren. W. van der Heide |...