Zorgwereld. Plannen van verpleegkundige zorg. Tekstboek.

Plannen van verpleegkundige zorg bestaat uit een tekstboek en een werkboek. Ieder hoofdstuk begint met een (deel van de) eindtermen, een toelichting en leerdoelen. De hoofdstukken zijn ingedeeld in paragrafen en iedere paragraaf volgt hetzelfe stramien: theorie,...